redstone E31241V3RPS

-

(1) E3-1241V3 CPU, 
(1) S1200V3RPS
(1) 1U Rackmount Server Chassis Hotswap 3.5" x 4 (for E3),  
(1) 1U Bronze level 300W PSU, 
(1) King Slide 24" Ball Bearing Rail Kits , 
(1) pcs 8GB ECC DDR3

-